Apat na kaalaman sa tamang paggamit, pagsuot ayon sa kulay at pagtanggal ng Face Mask

Sa posibleng ashfall ng bulkang Taal at sa banta na pagkalat ng nC0v ay mas nakabubuti na malaman ng mga Pinoy kung paano ang tamang pagsusuot ng surgical face mask.

Nagbigay ng instruksyon ang ilan na propesyonal kung paano ang tamang paggamit ng face mask para maging ligtas sa kung anuman ang kumapit sa mask na ginamit.

1.  Dapat ay angkop ang gagamitin face mask sa iniiwasang sakit o infection; nararapat ang surgical mask sa 2019-nc0v.

Una na rin sinabi ito ng Deparment of Health (DOH) ng Pilipinas na isa ang surgical mask sa mga pwedeng gawin alternatibong N95 mask kontra sa matinding ashfall.

2. Marapat lamang na nasa labas ang asul na bahaging kulay na waterproof, habang nasa loob naman ang puting bahagi na absorbent para kung sakali umupo ay malalanghap lang ng mask.

3. Dapat ay iayos at itakip sa ilong ang kamapal na parang stick sa itaas at loob ng bahagi ng mask para ito ay hindi malaglag at saka ito hihilahin hanggang sa baba ng mukha.

4. Dahil sa marumi na ang face mask kapag nagamit na ito, kapag aalisin ay hindi dapat hawakan ang mismong mask. Marapat lamang na sa garter o tali sa tenga lang ang paghawak upang ito ay tanggalin sa mukha at maitaboy na. Huwag kalimutan maglinis o maghugas ng kamay.

Samantala, ibinaba naman sa Alert level 3 ang Bulkan Taal matapos umano ito maglabas ng ashfall dahil sa phreatic expl0sion.

Sumunod naman ang banta ng nC0v sa patuloy na paglaganap nito sa Wuhan, China maging sa ibang bansa. Kaya pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat dahil ang nC0v ay isang airborne kung saan ang maaari magdala sayo ay hangin.

Loading...