‘Nagsisisi ako hindi kita nakilala ng mas maaga’: Mister, inalagaan at hindi iniwan ang asawa na nurse na nahawaan ng C0VID-19

Naging usap-usapan ngayon ang kwento ng mag-asawang Chinese national na sina Tang Hai at Ting Li na naninirahan sa Wuhan, China.

Si Tang Hai ay isang Filmmaker habang ang kanyang asawa naman na si Ting Li ay isang nurse.

Kamakailan lamang ay nahawaan ang nurse na si Ting Li ng C0VID-19 kung saan kailangan i-quarantine sa loob ng bahay habang hindi pa ito gumagaling.

Samantala, pinili ni Tang Hai na hindi iwan ang kanyang asawa at nanatili ito sa kanyang tabi. Hindi naging hadlang sa kanilang mag-asawa ang pagkakaroon ng C0ronav1rus upang iwan at pabayaan ang kanyang asawa.

Ang ginawa pa ni Tang Hai ay binantayan ito at inalagaan upang ipakita ang kanyang labis na pagmamahal sa asawa.

Si Ting Li ay nananatili sa isang kwarto ng kanilang bahay habang si Tang Hai naman ay siya ang gumagawa sa lahat at ginagawa rin ang kanyang makakaya upang maalagaan at gumaling ito.

Mula sa gawain bahay, pagluluto, paglilinis sa kanilang bahay, pag-disinfect ng kwarto araw-araw kung saan nananatili ang kanyang asawa araw-araw upang sa gayon ay maging ligtas sila mula sa iba pang bakterya ay kanyang ginagawa.

Nagsusuot din ng protection gears si Tang Hai upang hindi siya mahawaan ng sakit para maalagaan niya ang kanyang asawa dahil kung siya ay mahawaan ay walang mag-aalaga sa kanyang asawa.

Minsan ay panahon din na nagtatanong din si Ting Li sa kanyang asawa, “Nagsisisi ka ba pinakasalan mo ako?” Ngunit mariin na sinagot ng kanyang asawa, “Hindi. Nagsisisi ako na hindi kita nakilala pa ng mas maaga,”

Pinili rin ng mag-asawa na ilayo muna sa kanila ang kanilang anak upang sa kalitgtasan pangkalusugan at hindi rin ipinapaalam sa kanilang anak ang nangyari sa kanyang ina.

Araw-araw ay ibinabahagi ni Tang Hai ang kanilang sitwasyon mag-asawa upang ipakita sa kanyang asawa na dalawa silang lumalaban sa C0VID-19 at hindi ito mag-alala sa kanyang sitwasyon.

Loading...