Ama, kasama ang anak na naglalaro sa ginawa nitong hukay para sa kanyang anak na kaunting panahon na lamang ang hinihintay

Ang labis na pagmamahal ng isang magulang para sa anak ay walang katumbas at hindi mapapantayan kahit mapagod man o mahirapan basta para sa anak ay iaalay lahat upang mapabuti ang kalagayan.

Ang isang magulang ay gagawin ang lahat para sa ikabubuti nito. Minsan sa isang magulang ay susubukin din ang katatagan nito para sa anak lalo na kapag dumating sa punto na magkakaroon ng karamdaman ang kanilang anak.

Ayon sa iba na pagsubok lamang ang ganitong sitwasyon na kayang malagpasan. Ngunit, paano na lang kung wala na talagang solusyon ang problema?

Kapag ang usapin na karamdaman ay talagang malaking pagsubok sa pamilya lalo na sa magulang dahil bukod sa kakailanganin na gamutan, pinansyal para magpagamot at kung mapapabuti ba ang kondisy0n ng anak matapos magpagamot.

Gaya na lamang ng isang senaryo na ito kung saan isang malaking dag0k para sa mga magulang ang sitwasyon na malaman na may karamdaman ang kanilang isinilang na anak.

Isang ama na hinanda na ang magiging huling hantungan ng kanyang anak na si Zhang Xin Lei na may edad dalawa at kalahating taon.

Noong dalawang buwan pa lamang si Zhang Xin Lei ay nadiskubre na siya ay may malubhang karamdaman sa dug0. Ang sakit na ito ay mula sa Thalassemia kung saan ginagawa nitong abn0rmal ang hem0globin sa katawan.

Isang malaking kalungkutan at dag0k ang dumating sa mag-asawa dahil ang kalagayan ni Zhang Xin Lei ay walang lunas kung saan kaunting panahon at oras na lamang ang hinihintay.

Minabuti na rin ng ama na humukay na ng lupa na pagdadalahan ng kanyang anak para sa huling hantungan nito.

Ang kanyang ama at si Zhang Xin ay naglalaro sa hukay na ginawa nito para sa kanyang anak. Makikita din sa video na humihiga sila habang naglalaro kung saan mararamdaman ang kalungkutan ng ama dahil alam nito na kaunting oras na lang ang kanilang hinihintay.

Napakasakit sa isang magulang ang maranasan ang ganitong sitwasyon at pangyayari para sa kanilang anak. Ayon nga sa kataga na mahirap maglibing ng sariling anak

Loading...