Isang liham na makapangyarihan na nagpapatunay ng katotohanan tungkol sa pagkitiI ng buhay ni Andres Bonifacio

Malaking bahagi ang ginagampanan ng kasaysayan ng Pilipinas sa kung ano ang sistemang ginagalawan ng mga Pilipino ngayon. Madami ang nagbuwis ng buhay, nag sakripisyo ng mga posisyon at syempre ang mga taong bumihag at nanloko.

Gayun pa man, walang sinumang makapagsasabi kung ano ang tunay na naganap noong panahon na iyon. Tanging ang mga libro at mga ebidensiya lamang ang nakapagpapatunay ng mga naging kaganapan noon.

Paano na lamang kung huli nang nalaman natin ang katunayan sa likod ng mga kwento.

Kailan man ay hindi na magiging malinis ang pamana ni Miong dahil dito isinisisi ang pagkapaslang sa dalawang rebolusyonaryong pigura na sina Antonio Luna at Andres Bonifacio.

Taong 1948, Marso 22 inilabas ni Aguinaldo ang isang sulat na nag sasaad na siya mismo ang nag utos sa pagkit!l ng buhay ng magkapatid na Bonifacio at Procopio. Ito sinang- ayunan ni Teodoro Agoncillo at ibinunyad sa kaniyang libro na “Revolt of the Masses.”

“Kung ibig po ninyong magpatuloy ang kapanatagan ng pamahalaang mapanghimagsik, at kung ibig ninyong mabuhay pa tayo, ay inyo pong bawiin ang iginawad na indukto sa magkapatid na iyan.” Sabi nila kay Aguinaldo.

“Dahil dito’y aking binawi at inutos ko kay Heneral Noriel na ipatupad ang kahatulan ng Consejo de Guerra, na bar!lin ang magkapatid, alang-alang sa kapanatagan ng bayan.” Sagot ni Aguinaldo.

Ayon sa istoryador na si Xiao Chua, “Habang si Miong ay maaaring magkaroon ng pagkakamali, ang paninisi ay dapat mapunta sa kaniyang inner circle, partikular na ang mga piling tao para sa kanilang negatibong impluwensya sa pinakabatang president ng Pilipinas na hindi makakailang isang greenhorn sa politika.”

Tanging Gobernadorcillo capitan municapal of Cavite el Viejo at cabeza de barangay of Binakayan lamang ang opisinang mayroon si Aguinaldo bago pa siya maging president.